บริษัท จงไท้เจี้ยนหมิงเอี้ยวเอี้ย (กรุ๊ป) จำกัด/จิ่วเจิ้งปู่เซิน

lang
ภาษาไทย 中文

สมาชิกจิ่วเจิ้ง รหัส699

  • PDF

ข้อมูลประจำตัวสมาชิกครอบครัว จิ่วเจิ้ง รหัส : 699

MISS YINGJIE QI (ฉี)

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายการตลาด จิ่วเจิ้ง

ผลิตภัณฑ์ที่ดูแล : 1.จิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนัง 2. ยาลี่ผิงเจียวหนัง 3.จิ่วเจิ้งซึงเถี่ยเจียวหนัง 4.จิ่วเจิ้งทงลิ้มเจียวหนัง

 

MISS AYE AYE WIN (หลิน)

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายการตลาด จิ่วเจิ้ง

ผลิตภัณฑ์ที่ดูแล : 1.จิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนัง 2. ยาลี่ผิงเจียวหนัง 3.จิ่วเจิ้งซึงเถี่ยเจียวหนัง 4.จิ่วเจิ้งทงลิ้มเจียวหนัง

 

รับผิดชอบในเขตจังหวัด : จ.เชียงราย, จ.เชียงใหม่, จ.น่าน, จ.พะเยา, จ.แพร่, จ.แม่ฮ่องสอน, จ.ลำปาง, จ.ลำพูน, จ.อุตรดิตถ์, จ.ตาก, จ.พิษณุโลก, จ.สุโขทัย, จ.เพชรบูรณ์, จ.กำแพงเพชร

 

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสำนักงานใหญ่จิ่วเจิ้ง

บริษัท จงไท้เจี้ยนหมิงเอี้ยวเอี้ย (กรุ๊ป) จำกัด

2/11 ซอยเจริญกรุง78 ถนนเจริญกรุง

แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม

กรุงเทพมหานคร. 10120

โทรศัพท์ : 02-688-2324 โทรสาร : 02-688-0823

 
You are here ครอบครัวจิ่วเจิ้ง สมาชิกจิ่วเจิ้ง รหัส699